Особлива інформація (Архів,продовження 1)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2015 припинено повноваження Голова наглядової ради Бондаренко Павло Володимирович н/д н/д
н/д
13.859
Зміст інформації:
В зв'язку з закiнченням строку обрання припиненi з 24.04.2015 р. повноваження голови наглядової ради Бондаренка Павла Володимировича. Бондаренко Павло Володимирович : згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 13,859 %(222688 голосуючих акцiй); на посадi голови наглядової ради перебував з 24.04.2012 р.;на посаду голова наглядової ради обраний (вiдповiдно до Статуту емiтента) на строк 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посаду директора,генерального директора ТОВ "ВТК "Полiмерцентр".
23.04.2015 припинено повноваження Секретар наглядової ради Красильников Геннадiй Якович н/д н/д
н/д
0.0622
Зміст інформації:
В зв'язку з закiнченням строку обрання припиненi з 24.04.2015 р.повноваження секретаря наглядової ради Красильникова Геннадiя Яковича. Красильников Геннадiй Якович : згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0622 % (1000 голосуючих акцiй);на посадi секретаря наглядової ради перебував з 24.04.2012 р.;на посаду секретаря наглядової ради обраний (вiдповiдно до Статуту емiтента) на строк 3 роки ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посаду головного конструктора ПАТ "Київполiграфмаш".
23.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Бондаренко Євген Павлович н/д н/д
н/д
0.361
Зміст інформації:
В зв'язку з закiнченням строку обрання припиненi з 24.04.2015 р. повноваження члена наглядової ради Бондаренка Євгена Павловича. Бондаренко Євген Павлович: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,361 % (5800 голосуючих акцiй);на посадi члена наглядової ради перебував з 24.04.2012 р. ; на посаду члена наглядової ради обраний (вiдповiдно до Статуту емiтента) на строк 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;на протязi останнiх п'яти рокiв займав посади-економiст, заступник генерального директора ТОВ "ВТК "Полiмерцентр"
23.04.2015 припинено повноваження Член наглядовой ради Корольова Вiкторiя Андрiївна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
В зв'язку з закiнченням строку обрання припиненi з 24.04.2015 р. повноваження члена наглядової ради Корольової Вiкторiї Андрїiвни. Корольова Вiкторiя Андрiївна: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; не володiє часткою у статутному капiталi емiтента ;на посадi члена наглядової ради перебувала з 24.04.2012 р. ; на посаду члена наглядової ради обрана (вiдповiдно до Статуту емiтента) на строк 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх пяти рокiв займала посаду керiвника вiддiлу ТОВ "ВТК "Полiмерцентр"
23.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Максименко Антон Володимирович н/д н/д
н/д
4.8238
Зміст інформації:
В зв'язку з закiнченням строку обрання припиненi з 24.04.2015 р. повноваження члена наглядової ради Максименка Антона Володимировича.Максименко Антон Володимирович : згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 4,8238 % (77509 голосуючих акцiй);на посадi члена наглядової ради перебував з 24.04.2012 р. ; на посаду члена наглядової ради обраний (вiдповiдно до Статуту емiтента) на строк 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;на протязi останнiх п'яти рокiв займав посади-ТОВ "Iстiл телеком "Україна ,Tabasco- менеджер PR;незалежний консультант з комунiкацiй.
23.04.2015 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Рубель Найла Суфiянiвна н/д н/д
н/д
0.2754
Зміст інформації:
В зв'язку з закiнченням строку обрання припиненi з 24.04.2015 р. повноваження голови ревiзiйної комiсiї Рубель Найла Суфiянiвна. Рубель Найла Суфiянiвна: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,2754 % (4425 голосуючих акцiй);на посадi голови ревiзiйної комiсiї перебувала з 24.04.2012 р. ; на посаду голови ревiзiйної комiсiї обрана (вiдповiдно до Статуту емiтента) на строк 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займала посаду головного економiста ПАТ "Київполiграфмаш"
23.04.2015 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Хомячкова Iрина Вiкторiвна н/д н/д
н/д
0.0227
Зміст інформації:
В зв'язку з закiнченням строку обрання припиненi з 24.04.2015 р. повноваження члена ревiзiйної комiсiї Хомячкової Iрини Вiкторiвни. Хомячкова Iрина Вiкторiвна: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0227 %; на посадi члена ревiзiйної комiсiї перебувала з 24.04.2012 р. ; на посаду члена ревiзiйної комiсiї обрана (вiдповiдно до Статуту емiтента) на строк 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займала посаду менеджера ВМiЗ ПАТ "Київполiграфмаш"
23.04.2015 припинено повноваження Член ревiзiйної комасiї Бондаренко Олександр Павлович н/д н/д
н/д
0.00
Зміст інформації:
В зв'язку з закiнченням строку обрання припиненi з 24.04.2015 р. повноваження члена ревiзiйної комiсiї Бондаренка Олександра Павловича.Бондаренко Олександр Павлович: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; не володiє часткою у статутному капiталi емiтента ;на посадi члена ревiзiйної комiсiї перебував з 24.04.2012 р. ; на посаду члена ревiзiйної комiсiї обраний (вiдповiдно до Статуту емiтента) на строк 3 роки ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посаду менеджера з маркетингу ТОВ "ВТК"Полiмерцентр".
23.04.2015 припинено повноваження Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович н/д н/д
н/д
17.1685
Зміст інформації:
В зв'язку з закiнченням строку обрання припиненi з 24.04.2015 р. повноваження генерального директора Максименка Володимира Пилиповича. Максименко Володимир Пилипович: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 17,1684 % (275862 голосуючих акцiй); на посадi генерального директора перебував з 24.04.2012 р. ; на посаду генерального директора обраний (вiдповiдно до Статуту емiтента) на строк 3 роки;непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посади голови правлiння,генерального директора ПАТ " Київполiграфмаш"
23.04.2015 обрано Член наглядової ради Бондаренко Павло Володимирович н/д н/д
н/д
13.859
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київполiграфмаш" (протокол №19 вiд 23.04.2015 р.) обрано на посаду члена наглядової ради Бондаренка Павла Володимировича. Бондаренко Павло Володимирович :згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 13,859 %(222688 голосуючих акцiй); строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посаду директора, генерального директора ТОВ "ВТК "Полiмерцентр".
23.04.2015 обрано Член наглядової ради Красильников Геннадiй Якович н/д н/д
н/д
0.0622
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київполiграфмаш" (протокол №19 вiд 23.04.2015 р.) обрано на посаду члена наглядової ради Красильникова Геннадiй Яковича. Красильников Геннадiй Якович : згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0622 % (1000 голосуючих акцiй);
строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посаду головного конструктора ПАТ "Київполiграфмаш".
23.04.2015 обрано Член наглядовой ради Корольова Вiкторiя Андрiївна н/д н/д
н/д
0.00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київполiграфмаш" (протокол №19 вiд 23.04.2015 р.) обрано на посаду члена наглядової ради Корольову Вiкторiю Андрїiвну. Корольова Вiкторiя Андрiївна: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; не володiє часткою у статутному капiталi емiтента ; строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займала посаду керiвника вiддiлу "ТОВ "ВТК "Полiмерцентр"
23.04.2015 обрано Член наглядової ради Бондаренко Євген Павлович н/д н/д
н/д
0.361
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київполiграфмаш" (протокол №19 вiд 23.04.2015 р.) обрано на посаду члена наглядової ради Бондаренка Євгена Павловича. Бондаренко Євген Павлович: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,361 % (5800 голосуючих акцiй); строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посади-економiст,заступник генерального директора ТОВ "ВТК "Полiмерцентр"
23.04.2015 обрано Член наглядової ради Максименко Антон Володимирович н/д н/д
н/д
4.8238
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київполiграфмаш" (протокол №19 вiд 23.04.2015 р.) обрано на посаду члена наглядової ради Максименка Антона Володимировича. Максименко Антон Володимирович : згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 4,8238 % (77509 голосуючих акцiй);строк на який призначено - 3 роки ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посади-ТОВ "Iстiл телеком "Україна,Tabasco- менеджер PR;незалежний консультант з комунiкацiй.
23.04.2015 обрано Член ревiзiйної комiсiї Рубель Найла Суфiянiвна н/д н/д
н/д
0.2754
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київполiграфмаш" (протокол №19 вiд 23.04.2015 р.) обрано членом ревiзiйної комiсiї Рубель Найлу Суфiянiвну. Рубель Найла Суфiянiвна: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,2754 % (4425 голосуючих акцiй); строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займала посаду головного економiста ПАТ "Київполiграфмаш"
23.04.2015 обрано Член ревiзiйної комiсiї Хомячкова Iрина Вiкторiвна н/д н/д
н/д
0.0227
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київполiграфмаш" (протокол №19 вiд 23.04.2015 р.) обрано членом ревiзiйної комiсiїї Хомячкову Iрину Вiкторiвну. Хомячкова Iрина Вiкторiвна: згоди на розкриття паспортних даних не надано; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0227 %; строк на який призначено - 3 роки;непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх пяти рокiв займала посаду менеджера ВМiЗ ПАТ "Київполiграфмаш"
23.04.2015 обрано Член ревiзiйної комасiї Бондаренко Олександр Павлович н/д н/д
н/д
0.00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київполiграфмаш" (протокол №19 вiд 23.04.2015 р.) обрано членом ревiзiйної комiсiїї Бондаренка Олександра Павловича. Бондаренко Олександр Павлович: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; не володiє часткою у статутному капiталi емiтента ; строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх рокiв займав посаду менеджера з маркетингу ТОВ "ВТК"Полiмерцентр".
23.04.2015 обрано Голова наглядової ради Бондаренко Павло Володимирович н/д н/д
н/д
13.859
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради емiтента (протокол № вiд 24.04.2015р.) обрано на посаду голова наглядової ради Бондаренка Павла Володимировича. Бондаренко Павло Володимирович : згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 13,859 %(222688 голосуючих акцiй); строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посаду директора,генерального директора ТОВ "ВТК "Полiмерцентр".
23.04.2015 обрано Секретар наглядової ради Красильников Генадiй Якович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради емiтента (протокол № вiд 24.04.2015 р.) обрано на посаду секретаря наглядової ради Красильникова Геннадiй Яковича .Красильников Геннадiй Якович : згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0622 % (1000 голосуючих акцiй); строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посаду головного конструктора ПАТ "Київполiграфмаш".
23.04.2015 обрано Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович н/д н/д
н/д
17.1685
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради емiтента (протокол № вiд 24.04.2015р.) обрано на посаду генерального директора Максименка Володимира Пилиповича. Максименко Володимир Пилипович: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 17,1685 % (275862 голосуючих акцiй); строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх п'яти рокiв займав посади голови правлiння,генерального директора ПАТ " Київполiграфмаш"
23.04.2015 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Бондаренко Олександр Павлович д/н д/н
д/н
0.00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї емiтента (протокол №2 вiд 24.04.2015 р.) обрано на посаду голова ревiзiйної комiсiї ї Бондаренка Олександра Павловича. Бондаренко Олександр Павлович: згоди на розкриття паспортних даних не надано ; не володiє часткою у статутному капiталi емiтента ; строк на який призначено - 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на протязi останнiх рокiв займав посаду менеджера з маркетингу ТОВ "ВТК"Полiмерцентр".


© АО "Киевполиграфмаш" © Developed by WTM